มารู้จักกับ Instant Articles แอปฯ ใหม่จากเฟซบุ๊ก

เป็นไปได้ว่า Instant Articles จะมาช่วยสื่อสิ่งพิมพ์ที่กำลังจะล่มสลาย เพื่อเปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษ มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถนำเสนอเรื่องราวเป็นถ้อยคำและถ่ายภาพได้เหมือนเดิม และเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณามาเป็น Banner แทรกแทน ถ้าทำอย่างดี เป็นระบบ เราก็จะมีรายได้งามๆ กลับคืนมา