Community Management คืออาชีพอะไร?

มีหน้าที่อะไร? และทำงานอะไรบ้าง? ทุกวันนี้มีอาชีพที่แปลก ๆ เกิดขึ้นใหม่เยอะมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นอาชีพที่มีคนทำมาตั้งนานแล้ว แต่ปัจจุบันนี้เพิ่งจะมีชื่อเรียกใหม่ให้ดูดี เพื่อเปิดรับตำแหน่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น Content Writer ที่พัฒนามาจาก Web Editor ซึ่งเป็นงานด้านการตลาดออนไลน์ที่เริ่มจะมีผู้จ้างที่ให้เงินเดือนค่อนข้างคุ้มค่ากว่าการจ้างแค่ Admin เหมือนเมื่อก่อน … More