ทำไมถึงต้องทำการตลาด Facebook

การลงโฆษณาบนเฟซบุ๊กเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงสินค้า บริการ และโปรโมชั่นของุคณได้รวดเร็วที่สุด คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เห็นฟีดของคุณได้

ที่ตั้ง ประเทศ เมือง
อาชีพ / รายได้ จากตำแหน่งงาน
ข้อมูลส่วนตัว อายุ เพศ สถานะ
สถานที่ทำงาน บ่งบอกความมั่นคงของรายได้
ความชื่นชอบพิเศษ ใส่จากคีย์เวิร์ดสำคัญที่เลือกเองได้ เช่น ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์

image

พร้อมกันนี้เฟซบุ๊กยังมีเครื่องมือวัดผลที่ช่วยส่งเสริมการตลาดของคุณได้อีกด้วย

1.ปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขของเฟซบุ๊กที่จะพัฒนาในอนาคต
2. บอกยอดผู้เห็นสินค้า และยอดการพูดถึงสินค้า Reach ซึ่งมาจาก Like, Comment, Share
3. เลือก Boost Post วัดผลประชากรจาก อายุ เพศ ภาษา ประเทศที่อยู่อาศัยได้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้
5. เช็คข้อมูลทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา

 

ด้วยหลักการบริหารการตลาด 4C’s คือการมองตลาดในมุมมองของผู้ซื้อ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อได้มากขึ้น และรู้ช่องทางที่จะใช้ติดต่อกับผู้ซื้อ ประกอบด้วย

1 Consumer

มองถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อเข้าใจผู้บริโภคให้มากที่สุด รวมไปถึงบริหารความสำพันธ์ของลูกค้าหรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relation Management) โดยต้องยึดหลักการสร้างสินค้าและบริหารให้ตรงใจลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม

2 Cost

ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อกำหนดราคาถึงมือผู้บริโภคต่ำลงไปด้วย ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง และในที่สุดก็จะส่งผลไปยังผู้บริโภค

3 Convenience

มองถึงช่องทางจัดจำหน่ายต้องอำนวยแก่ผู้บริโภคให้สะดวกในการซื้อมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคยุคปัจจุบันไม่ยึดติดกับสถานที่ ดังนั้น ทุกช่องทางจึงต้องเลือกมาช่วยการตัดสินใจของลูกค้า

4 Communications

เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่การติดต่อสื่อสารจะต้องสะดวกและง่าย ผ่านหลายช่องทาง เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และรวมถึงการสื่อสารแบบกระตุ้นตลาด ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการงานโชว์ การตลาดเชิงรุกหรือการตลาดแบบตรง และเข้าถึงลูกค้าแบบรายคน