SCB x เซเว่น ปล่อยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

เร็วๆ นี้ทาง SCB ก็ได้ปล่อยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai ผ่านแอป 7-Eleven สำหรับเบิกเงินสด หรือใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยวงเงินพิเศษ และดอกเบี้ย 25% ต่อปี สมัครผ่านแอปเซเว่น