Kindle คืออะไร

Amazon Kindle คืออะไร ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่า

Amazon Kindle คือเครื่องช่วยอ่าน E-Books ที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2007 แทบจะเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาพร้อม ๆ กับพวก iPad และ Tablet