Read Me แล้วจะรู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่เพจข่าวปลอม

เราเรื่องที่ดีหรือไม่ดี ก็ไม่ผ่านการกรอง คนจริงหรือคนหลอก จะทะเลาะกันแค่ไหนในเพจก็เรื่องของเขา ซึ่งเจ้าของเพจเป็นใครก็ไม่รู้ที่นั่งนับเงิน ขณะที่เพจข่าวสาระ จดทะเบียนบริษัทเองก็ตามไม่ทัน ไม่กล้าเขียนข่าวแรง กลัวจรรราบรรณโดนฟ้อง