Read Me แล้วจะรู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่เพจข่าวปลอม

เราเรื่องที่ดีหรือไม่ดี ก็ไม่ผ่านการกรอง คนจริงหรือคนหลอก จะทะเลาะกันแค่ไหนในเพจก็เรื่องของเขา ซึ่งเจ้าของเพจเป็นใครก็ไม่รู้ที่นั่งนับเงิน ขณะที่เพจข่าวสาระ จดทะเบียนบริษัทเองก็ตามไม่ทัน ไม่กล้าเขียนข่าวแรง กลัวจรรราบรรณโดนฟ้อง

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ Gen C

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเด่นๆของชาว Gen-C คือ ‘การเชื่อมต่อ’ ที่แทบจะตลอด 24 ชั่วโมง และโซเชียลมีเดียก็คือกิจกรรมหลัก นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงควรจะต้องหันมาใช้ช่องทาง Social Media กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะใช้ในการสร้างแบรนด์แล้ว ยังสามารถใช้ในการสร้างยอดขายได้อีกด้วย