ยอดไลค์เพจไม่มีผลต่อยอดขาย

ถ้าวัดยอดขายจากการขาย Feed ยอดไลค์เพจไม่ได้ส่งเสริมให้มีการซื้อมากขึ้น และเนื่องจากทีมฝ่ายขายกับทีมทำ เนื้อหา (content) เป็นคนละทีมกัน เขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลว่าแต่ละเดือนเขาขายได้มากน้อยแค่ไหน แต่เราเป็