[PR] ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการใช้เครื่องซักผ้าอย่างถูกวิธี

เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องการบำรุงรักษาและทำความสะอาดซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวออกไป ด้วยวิธีง่ายๆ คือ ทำความสะอาดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำอุ่นในอ้างล่างและควรทำความสะอาดถังซักทุกๆ 2 เดือน หากทำการซักและอบแห้งได้มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปแล้ว