SEasyCash

Shopee SEasyCash คืออะไร สมัครอย่างไรถึงจะได้

มีข่าวจากผู้ใช้งาน Shopee SPayLater โพสต์ในกลุ่มลับทางเฟซบุ๊ก SPayLater Thailand Fanclub กล่าวถึงการขอสินเชื่อผ่านทาง Shopee ในระบบที่เรียกว่า SEasyCash