google แจกคอร์สเรียน

Google แจกคอร์สเรียนฟรี เพื่อชาว Online Marketing พร้อมรับใบ Certificated เมื่อจบหลักสูตร

อัพเดทสกิลกันด่วน เพื่อใครที่ต้องใช้ความรู้ด้านงานเคาะ Google กับการจ่ายค่าโฆษณาและเขียนคอนเท้นท์ งานนี้นอกจากฟรีแล้วจะได้รับใบประกาศผ่านหลักสูตรด้วย เรียนง่าย ๆ ที่บ้าน เรียนผ่านอะไรก็ได้แค่มีอุปกรณ์เปิด