วิธีสมัครเป็นผู้ขายสลาก 80 บาท กับกองสลาก

สลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ผลักดันการขายสลากถูกกฎหมาย ด้วยการเปิดให้ผู้ขายที่ต้องการขายสลากตามจุดต่างๆ ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสลาก 80 บาท ตามราคาขายที่กองสลากกำหนด ลดปัญหาตัวแทนนำสลากไปส่งให้กับยี่ปั๊วปั่นราคา เริ่มจองสิทธิ์ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีวิธีจองสิทธิ์ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์กองสลาก http://www.glo.or.th และคลิกเลือกแบนเนอร์สมัครผู้ขายสลาก 80 บาท

2. เตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปสถานที่จำหน่าย และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับการยืนยันข้อมูลทาง OTP

หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วจะมีการคัดเลือกผู้จำหน่าย และประกาศผลช่วงเดือนมีนาคม 2565 และเริ่มทำการซื้อขายจองซื้อสลากได้ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยืนยันตัวตนที่ บมจ. กรุงไทยภายใน 91 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 และสามารถยกเลิกการจองสิทธิ์ได้ แต่หากไม่ยืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กำหนดก็เป็นการยกเลิกอัตโนมัติ

ที่มา : www.glo.or.th

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s