SEasyCash

Shopee SEasyCash คืออะไร สมัครอย่างไรถึงจะได้

มีข่าวจากผู้ใช้งาน Shopee SPayLater โพสต์ในกลุ่มลับทางเฟซบุ๊ก SPayLater Thailand Fanclub กล่าวถึงการขอสินเชื่อผ่านทาง Shopee ในระบบที่เรียกว่า SEasyCash

ปัญหาโลกแตกกับ "กระเป๋าคอม ยี่ห้อไหนดี"

ปัญหาโลกแตกกับ “กระเป๋าคอม ยี่ห้อไหนดี”

วันนี้อยู่กับเรื่องของ Accessories ที่คนทำงานต้องมีไว้พกพาอุปกรณ์ทำงานกัน นั่นก็คือ “กระเป๋าคอมพิวเตอร์”​ ในที่นี้หมายถึงกระเป๋าแลปท็อป กระเป๋าโน้ตบุ้ก